O nás


o pokojných bojovníkoch…

Skupina Pokojní bojovníci vznikla pre ľudí, ktorí nie sú spokojní so stavom spoločnosti a cítia potrebu aktívne sa zapájať do jej zmeny. Spôsob, ktorí sme zvolili my, bude dúfam efektívny, pokojný a za svoj ho prijme čo najširšia nespokojná verejnosť. Dnes sme len na začiatku, je nás malá skupinka, robíme to za vlastné. No snažíme sa nie len tvoriť vlastné projekty, ale aj pomáhať ľudom, zapájať sa do prospešných aktivít iných a podporovať tvorivosť a aktivitu ostatných. Sme tu, aby sme sa podieľali na tvorbe kvalitnejšej spoločnosti a poukazovali na stav tej súčasnej účinne.
Sme Pokojní bojovníci  :-)